Qigong började utövas i Kina redan för femtusen år sedan. Genom olika rörelser och positioner förenas hela kroppen, sinnet och andningen. Oftast utförs träningen stående men kan också utövas sittande. De flesta formerna av Qigong består av långsamma och flytande rörelser men det finns också stilla varianter. Qigong finns i hundratals stilar, tusentals olika övningar i många variationer.

Qigong lärs ut till människor med de vardagsproblem som vi alla besväras med, till exempel stress, värk och smärta. Det lärs också ut till människor med mer svåra tillstånd såväl fysiska som psykiska.  Det används även av aktiva och fysiskt presterande människor som vill ha den utmaning och mentala fokus som Qigong kan ge.Qigong är ett utmärkt sätt att komma i bättre form, det ökar flexibilitet, styrka, balans och allmänt välbefinnande. Dessutom är det effektivt för att reducera stress, uppmuntra kroppen att slappna av och lugna sinnet. Man blir således mer balanserad och kapabel att ta hand om det man möter i sin vardag. Människor i hela världen vittnar om att träningen är föryngrande, vitaliserande och har en positiv inverkan på deras liv. Det här sättet att skapa ett långt och hälsosamt liv har djupt rotade traditioner men dess fördelar har också dokumenterats genom modern forskning.

Kontakta mig för att få mer information om hur Qigong kan hjälpa dig eller er grupp.